DeskSoft WindowManager 6.4.0 + patch

6.4.0 + תיקוןהתוכנית תזכור ושחזור הן את העמדות והן את הגדלים של החלונות של כל תוכנית ותיקייה; אתה יכול להורידDeskSoft WindowManager סדקלְהַלָן.6.4.0 + תיקוןכמעט כל היישומים לא זוכר את עמדתם על שולחן העבודה, במיוחד הם לעתים קרובות לרדת בין מפגשים. בעיה זו תיפתר עםפרנקסופט,6.4.0 + תיקוןבנוסף הוא מסוגל לזכור את המיקום ולשחזר אותו לאחר לעבור בתהליך.מחשב שולחניבהגדרות ניתן להגדיר את הפרמטרים למיקום שלך עבור החלונות הרצויים.

מפתח: DeskSoft.
רישיון: Shareware.
שפה אנגלית
גודל: 862 KB
מערכת ההפעלה: Windows.

איך להתקין:

1). ההוראות כלולות ב- ReadMe.txt במידת הצורך.
2). Thats כל, נעשה & נהנה.

Download DeskSoft WindowManager 6.4.0 + patch

Torrent Download

6.4.0 + Patch.torrentLeave a Reply