DUMo 2.6.1.40 incl Crack + Portable – Latest Download

Dumo 2.6.1.40 + סדק & נייד הוא חדש (נכון לכתיבה זו) מוצרים תוכנה KC, ששמו עומד על מנהלי התקנים לעדכן לפקח. אני חושב שזה ברור שזה יאפשר לך לעדכן את מנהלי ההתקן שלך לגירסאות החדשות, הורד את DUMO אפשרי.
לאחר הפעלתו יזהה באופן אוטומטי את ההתקנים המותקנים, ולאחר מכן למצוא את מנהלי ההתקנים הדרושים להורדה. לדברי היזם עצמו, מסכים למשוב המשתמש, התוכנית אין כמעט תוצאות חיוביות שווא, כלומר, תמיד מציע גירסה נוכחית אמיתי עבור מערכת ההפעלה שלך.
אין אפשרויות כאן, הממשק הוא פשוט מאוד, אתה רק צריך להפעיל dumo ולחץ על לחצן הורדה, כולכם בהצלחה בעבודה!
איך להתקין:
1- לרוץ "dumo.exe"
2- להעתיק הכל מן סדק לתוך ספריית ההתקנה
3 - זה הכול. תהנה גרסה מלאה.

Download DUMo 2.6.1.40 + Crack & Portable

Dumo v2.6.1.40 + סדק & portable.zip

Mirror Download

Dumo v2.6.1.40 + סדק & portable.zip

Torrent Download

Dumo v2.6.1.40 + סדק & portable.torrentLeave a Reply