HDRSoft Photomatix Pro v5.1.3 for Windows

Hdrsoft Photomatix Pro v5.1.3 עבור Windows
Photomatix ליצור תמונות מדהימות של סצנות ניגודיות גבוהה
אם יש לך אי פעם צלם סצנה ניגודית גבוהה, אתה יודע שגם
החשיפה הטובה ביותר בדרך כלל יש blown החוצה מדגיש צללים שטוחים.
הפתרון הוא טווח דינמי גבוה (HDR) עיבוד:
קח מספר תמונות ברמות חשיפה משתנה
למזג את התמונות ב- Photomatix תמונת HDR החושפת להדגיש
ופרטי צל.
התאם את ההגדרות כדי לקבל את המראה שאתה רוצה: מ טבעי במבט עם
חשיפה היתוך לצייר או סוריאליסטי עם מיפוי הטון.
רק לפרוק ולהתקין. הרשמה עם סדרתי ב- Serial.txt.

Download HDRSoft Photomatix Pro v5.1.3 for Windows

 

Mirror Download

Hdrsoft Photomatix Pro V5.1.3 עבור Windows.zipLeave a Reply