NetBalancer 8.6.5 Build 150623.1153 Multilingual + Crack [he.arpb.info]

NetBalancer בקרת התנועה כלי ניטור לגלוש ולעשות כל באינטרנט
פעילות בנוחות גם כאשר מנהל ההורדות שלך או לקוח סיקור
הורדות קבצים ענקיים מהאינטרנט פשוט להוריד את עדיפות הרשת שלהם
עם NetBalancer. עם NetBalancer אתה יכול לבחור באופן ספציפי כמה
אתה רוצה להגביל את התנועה הזמינה לתהליך.

NetBalancer היא כלי בקרת תעבורת אינטרנט וניטור שנועד עבור Microsoft Windows XP, 2003, Vista, 7, 8 עם תמיכה X64 יליד.

עם NetBalancer אתה יכול:  הגדר עבור כל תהליך הורדה ו / או העלה עדיפות ברשת או להגביל. ניהול סדרי עדיפויות ומגבלות עבור כל מתאם רשת בנפרד. הגדרת כללי התנועה מפורטים. קבוצת מחשבים מקומיים ואיזון התנועה שלהם מסונכרנת. הגדר גבולות תנועה גלובליים. הצג תנועה ברשת במגש המערכת. ועוד הרבה!.

תכונות NetBalancer כוללות:  הגדר להוריד ולהעלות עדיפות ברשת או להגביל לכל תהליך. סדרי עדיפויות נתמכים: גבוה, רגיל, נמוך, בלוק, להתעלם, להגביל, ירידה, עיכוב. לטעון עדיפות אוטומטית ומגבלות מקובץ ממוקם ברשת. טען באופן אוטומטי כללים מקובץ ממוקם ברשת. הגדרת כללי התנועה מפורטים. שימוש עסקי. קבוצת מחשבים מקומיים ואיזון התנועה שלהם מסונכרנת. הגן על כל ההגדרות והעדיפויות עם סיסמה כדי למנוע שינויים לא מורשים. הצג את כל תהליכי המערכת עם מהירות התנועה הרשתית והחוצה שלהם + +. הצג חיבורים נוכחיים עבור כל תהליך + +. הורדה מפורטת והעלאה היסטוריית התנועה עבור כל תהליך מאז ההתקנה Netblancer הראשון. הצג את תנועת המערכת הכוללת כגרף. הצג תנועה ברשת במגש המערכת. סדר עדיפויות לכוונה בסדר (ראה הגדרת חומרה ברמה). יליד 64 סיביות תמיכה ביצועים הטובים ביותר. תמיכה מלאה IPv6. הגדר גבולות תנועה גלובליים.

מה חדש ב- NetBalancer 8.6:  הוסיף תיבת חיפוש לחיבורים, אשר מסייעת למצוא חיבורים על ידי IPS, יציאות, מדינות ... וירטואלי כל דבר .. שיפר את Algoritm עיכוב, עכשיו זה יהיה מדויק יותר בערכים קטנים .. תהליך סוף תהליכים סוף תהליך tre "אפשרויות לתהליכים תפריט ההקשר .. תוקן באג חסימת כל התנועה כאשר ערך העיכוב היה 5 ms או קטן יותר .. תוקן את המראה של ממשק משתמש, סרגל הכלים מיני חלון בהגדרות DPI גבוהה .. קבוע באג ב NBCMD עדיפות פקודה לערוך .. קבוע כמה באגים קטנים ונדירים אחרים.

הוראות:  לפרוק ולהתקין. אם התוכנית פועלת באופן אוטומטי לסגור אותו ולהרוג תהליך. להעתיק תוכן תיקיית סדק לתיקיית ההתקנה. בוצע.Leave a Reply